ÁČKO

FESTIVAL
ŠTUDENTSKÝCH
FILMOV

Partneri

OZVENY ÁČKA 2017

Ďakujeme uvedeným partnerom za pomoc pri realizácii filmového festivalu Áčko.


Organizátor

Spolurganizátor

Festival finančne podporili

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri