ÁČKO 2019 – FESTIVAL ŠTUDENTSKÝCH FILMOV

Festival Áčko, ktorý sa ako jediný festival tohto zamerania na Slovensku snaží upriamiť pozornosť na študentskú tvorbu, patrí už k stáliciam na Slovenskom festivalom trhu. Dôkazom je aj jeho už vyše 20-ročná existencia. Svojim programom sa primárne zameriava na prezentáciu aktuálnej kinematografickej tvorby študentov nielen FTF VŠMU, ale aj iných vzdelávacích inštitúcii zameraných na filmové umenie a multimédiá. Zároveň otvára diskusiu medzi študentmi – začínajúcimi tvorcami a odborníkmi o aktuálnom stave a smerovaní filmovej tvorby.
V dňoch 23. – 26. októbra sa už tradične pod záštitou Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení uskutoční 23. ročník festivalu Áčko. Opäť poskytne priestor pre prezentáciu tých najkvalitnejších audiovizuálnych diel zo študentskej tvorby uplynulého roka. Akcia organizovaná samotnými študentmi podporuje myšlienku interakcie s publikom, autormi a kritikmi a prináša na kultúrnu scénu miesto pre odhalenie mladých talentov a ich pôsobenie vo filmovom priemysle aj pre laickú verejnosť. Vstup na toto podujatie je preto voľný.
Téma 23. ročníka festivalu Áčko 2019 je Cinema veríte. Cinema veríte? nadväzuje na problematiku modernej doby presýtenej informáciami, kde medzi ľuďmi
panuje istá forma zmätenosti a problém fake-news a rôznych hoaxov v audiovízii, ktorý sa nás všetkých výrazne dotýka. Chceli by sme teda položiť divákovi otázku: Čo je pravda a kde ju máme hľadať? Čomu človek má veriť a čo má prehliadnuť? Chceme docieliť, aby sa ľudia zamysleli nad problematikou hoaxov a tým vyvolať spoločenskú diskusiu, týkajúcu sa tohto problému.
Veríme, že diváci a všetci filmoví nadšenci sa začnú viac zamýšľať nad audiovizuálnou
tvorbou a zároveň ju tiež analyzovať.

Prihlásené filmy môžu súťažiť v súťažnej sekcii Á WARD v kategóriách:

 • najlepší film
 • najlepší hraný film
 • najlepší dokumentárny film
 • najlepší animovaný film
 • najlepší scenár
 • najlepšia kamera
 • najlepší zvuk
 • najlepší strih
 • najlepšie vizuálne efekty
 • najlepší divácky film
 • zvláštne uznanie
 • Špeciálna cena Critics‘ Choice

O výbere filmov rozhoduje malá porota, zložená zo študentov FTF VŠMU, ktorá vybrané filmy posiela na hodnotenie veľkej porote. Do veľkej poroty prijali pozvanie:
Ramunas Greicius (Litva) – kameraman, režisér hraných a dokumentárnych filmov, profesor na LithuanianAcademy of Music and Theatre
Jana Bébarová(Česká republika) – umelecká riaditeľka REC FESTu, šéfredaktorka online filmového časopisu 25fps.cz, pedagogička na Univerzite Tomáša
Baťu v Zlíne.
Elena Flašková(Slovenská republika) – členka výboru LITA, umelecká prekladateľka z Francúzštiny a Nemčiny, vedúca katedry jazykov na VŠMU
Ľubomír Štecko(Slovenská republika) – člen SAPA, režisér, scenárista, kameraman, Spočiatku ako kameraman, neskôr ako režisér dokumentárnych filmov. Od začiatku 90. rokov pôsobil v Slovenskej televízii v rôznych funkciách, ako redaktor, dramaturg, producent, vedúci tvorivej skupiny, hlavný dramaturg skupiny.
Fedor Bartko(Slovenská republika) – za Lit. Fond, scenárista, kameraman a režisér, filmový a televízny dokumentarista, predseda Únie slovenských televíznych tvorcov.

Špeciálnu cenu Critics‘ Choice udelí trojčlenná porota zložená z československých kritikov. Porota bude vyberať víťazný film z rovnakého výberu ako Hlavná
porota (Veľká porota).
Do poroty Critics‘ Choice prijali pozvanie:

Jana Dudková (Slovenská republika) – ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, redaktorka a členka redakčných okruhov viacerých odborných časopisov ako
Kino-Ikon (SK), Iluminace (CZ), Studies in EasterEuropeanCinema (VB)
Peter Konečný –novinár, šéfredaktor a zakladateľ portálu Kinema.sk, absolvent katedry filmovej vedy a multimédií FTF VŠMU
Jana Bébarová(Česká republika) – umelecká riaditeľka REC FESTu, šéfredaktorka online filmového časopisu 25fps.cz, pedagogička na Univerzite Tomáša
Baťu v Zlíne.

Súčasťou filmového festivalu bude aj nesúťažná kategória SECOND LINE, kde predstavíme pásma z rôznych iných filmových festivalov, ako napríklad: FAMU FEST, FEST ANČA, PAFF, Ozveny Áčka, CilectLife a iné.

23. ročník študentského filmového festivalu bude mať bohatý sprievodný program. Diváci sa môžu tešiť na diskusiu s predstaviteľmi digiQ, občianskym
združením zameraným na neformálne vzdelávanie pre rodičov a odborníkov s cieľom budovať odolnosť detí na internete a podporu inteligentného digitálneho občianstva. Témou diskusie budú hoaxy, dezinformácie a fakenews. Ďalšou z diskusií bude Šálka čaju so Zuzazanou Gindl–Tatárovou. Na festival príde uviesť svoj masterclass na tému „Môžu byť sny skutočnosť“ poľský filmový režisér Krzysztof Zanussi. Jeho diela získali ocenenia na prestížnych festivaloch v Benátkach, Berlíne, Cannes. Zanussi je tiež členom Európskej filmovej akadémie, ako aj pápežskej komisie pre kultúru vo Vatikáne a prezidentom FERA (Európska federácia audiovizuálnych tvorcov). Krzysztof Zanussi je uznávaný ako v amatérskej, tak profesionálnej filmárskej komunite.

V spolupráci s Asociáciou Slovenských Kameramanov a Federicom Cesca, ktorý sa podieľa na seriáloch americkej streamovacej platformy Netflix, pripravujeme
kameramanský workshop/masterclass. Svojou návštevou nás poctí aj Dan Geva (Izrael) so svojím projektom TheEthicsLab a masterclassom.

Festival sa začne otváracím ceremoniálom, ktorý sa bude konať na pôde VŠMU FTF na Svoradovej 2 v Bratislave už 23. októbra (streda). Zvyšné dni budú rovnako nabité prehliadkami filmov, sprievodnými aktivitami a afterparties. V sobotu 26. októbra prebehne záverečný ceremoniál spojený s odovzdávaním cien, taktiež na Filmovej fakulte VŠMU.

V Bratislave 30.9.2019

Kontakt pre médiá:
Erik Kliment

Organizátor

Podujatie finančne podporil

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatiach s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.