CILECT LIFE

CILECT (FR: Centre international de liaison des écoles de cinéma et de télévision), je asociácia veľkých filmových a televíznych škôl založená v Cannes v roku 1954.

CILECT  plne podporuje tvorivosť, rozmanitosť, interkultúrne myslenie a trvalo udržateľný rozvoj ako základné predpoklady ľudskej existencie a pokroku,

Podporuje regionálnu a medzinárodnú kooperáciu medzi členskými školami a ich študentmi. Filmová a televízna fakulta VŠMU je členom európskej sekcie CILECTu s názvom GEECT – The Groupement Européen des Ecoles de Cinéma et de Télévision / European Grouping of Film and Television Schools.

Dog Eat Dog

Silje chce opustiť jej priateľa, ale keď ho uvidí ako sa neisto snaží spáchať samovraždu obesením. Prehodnotí to, zo strachu, že by sa zachovala bezohľadne.

A Siege

Osamelá žena vo vojnou zmietanom Sarajeve sa vydá na cestu nájsť vodu. Nedokážu ju zastaviť ani susedia, ani ostreľovanie.

Sisters

Tri sestry vyrastajú v dysfunkčnej rodine. Starajú sa o seba a kým sú spolu, všetko zvládajú.  Je však ich puto dosť silné na to aby prekonali realitu ich života?

Good Night

Cudzinec v Ghane dostane od jeho gangu úlohu nájsť deti na nebezpečný job, ktorý sa koná neskôr v ten večer. Keď ale trávi večer s dvomi energetickými deťmi, Princom a Matildou začne si spytovať svoje rozhodnutie a to ako to ovplyvní ich životy.

Simon Cries

Po Simonovom rozchode je jeho smútok tak veľký že preteká. Preteká mu celým telom.

Organizátor

Podujatie finančne podporil

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatiach s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.