CRITICS‘ CHOICE

Peter Konečný (SR)

– od roku 2000 som publikoval v niekoľkých printových a elektronických médiách (SME, .týždeň, Blokbaster …). O rok na to som sa stal šéfredaktorom a zakladateľom najčítanejšieho a najstaršieho slovenského špecializovaného filmového portálu Kinema.sk a zároveň som absolvoval katedru filmovej vedy a multimédií na Vysokej škole múzických umení. Milujem film a je mojou vášňou a prácou.

Jana Bébarová (CZ)

– venuje sa výuke dejín filmu a tendenciá v súčasnej kinematografii na Ateliéri audiovizuálnej tvorby na Fakulte multimediálnych komunikaicí na UTB v Zlíne. Externe vyučuje na Katedre filmových a divadelných študií na FFUP v Olomouci. Je umeleckou riaditeľkou REC FESTu – zlínskeho festivalu krátkých filmov, který je organizovaný študentmi z UTB. Okerm toho je šéfredaktorkou online filmového časopisu 25fps a spolupracuje s radou českých filmových festivalov ako Letná filmová škola v Uherskom Hradišti, Medzinárodný festival dokumentárnych filmov v Jihlave, či Kino na hranici v Těšíne. Jej vášňou je film noir, a preto stála pri zrode Noir Film Festivalu, ktorého je už 8 rokov dramaturgičkou.

doc. Jana Dudková, PhD. (SR)

– pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV a je redaktorkou či členkou redakčných okruhov viacerých odborných časopisov ako Kino-Ikon (SK), Iluminace (CZ) a Studies in Eastern European Cinema (VB). Pôsobila ako docentka na Karlovej univerzite v Prahe a ako pedagogička na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave (2001-2012). Aktuálne sa zaoberá najmä postsocialistickou audiovíziou a obrazom spoločenskej zmeny v slovenskej televíznej tvorbe. Je autorkou troch samostatných monografií: Slovenský film v ére transkulturality (2011), Balkán alebo metafora: balkanizmus a srbský film 90.rokov (2008) a Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu (2001), či spolueditorkou zborníka Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media (2016, spolu s Katarínou Mišíkovou).

Organizátor

Podujatie finančne podporil

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatiach s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.