DISKUSIE

Extrémizmus a propaganda na Slovensku

Čo je to extrémizmus? Aké sú jeho základné piliere v modernej spoločnosti? Akú úlohu dnes pri formovaní verejnej mienky zohráva propaganda a aký je rozdiel medzi dôveryhodnou a nepravdivou informáciou – hoaxom? Ako sa spoločnosť môže brániť voči radikálnym spoločenským prúdom? Je potrebné s problémom bojovať, alebo ho ignorovať? Aká je budúcnosť a vývoj extrémistických hnutí na Slovensku? Na tieto a mnoho ďalších otázok budeme hľadať odpovede v stredu 23.10.2019 o 17.00 v kinosále FTF VŠMU v rámci programu festivalu študentských filmov Áčko.

V diskusii vystúpia Andrej Bán (reportér Denníka N), Jaroslav Daniška (novinár,Postoj.sk), Martin Čupka (aktivitsta) a Jakub Goda (publicista, digitálny grafik), moderuje Laco Oravec.

DigiQ – Za lepšie zajtrajšky

DigiQ je občianske združenie, ktoré sa zameriava na online bezpečnosť a prevenciu. Medzi hlavné aktivity patrí prevádzkovanie linky na nahlasovanie obsahov a aktivít na internete, ktoré sú nezákonné a porušujú ľudské práva a základné slobody. Poskytuje prednášky a školiace programy o ochrane ľudských práv a základných slobôd a o príležitostiach a rizikách online prostredia. digiQ poskytuje neformálne vzdelávanie pre rodičov a odborníkov s cieľom budovať odolnosť detí na internete a podporuje inteligentné digitálne občianstvo. Hlavnou misiou je podpora digitálneho občianstva na Slovensku, aby sa jeho obyvatelia bezpečne a aktívne zapájali do vecí verejných využitím digitálnych nástrojov. digiQ podporuje slušnú komunikáciu na internete, uvedomenie si práv a zodpovedností v online priestore.

11 000 migrantov z Afriky, mamograf naštartuje rakovinu, biela dodávka kradne deti. Aj takéto informácie sa šíria internetom. Často ich šíria aj naši známi, rodina, niekedy blízka rodina. Často namiesto toho, aby im podali fakty, prípadne aby sme sa snažili porozumieť, prečo ľudia veria nepravdivým informáciám, radšej sa téme snažíme vyhnúť alebo sa nerozprávame. Odvykli sme si diskutovať. Diskusia je však predpokladom pre hľadanie riešení. Bez diskusie sa nedá spravovať spoločnosť.

Spomeňme Masarykovo:

Demokracie, toť diskuse! Keď sa zaobídeme bez diskusie, ľahko uveríme, že nám nechýba ani demokracia. Ako sa spolu naučiť diskutovať = žiť? Ako rozlišovať otvorenosť názorov a kritickosť od hoaxov a lží?

Kedy už diskusia nemá význam? Ako bojovať s dezinformáciami?

O týchto témach budú diskutovať spisovateľ a novinár Márius Kopcsay a riaditeľka mimovládnej organizácie Digitálna inteligencia (digiQ) Andrea Cox.

Film v dobe klimatickej zmeny

Iniciatíva VŠMU za klímu a Festival Áčko v spolupráci so Slovenskou filmovou agentúrou organizujú prezentáciu a diskusiu na tému ekologických trendov v audiovizuálnom priemysle. Po úvodnej prezentácii Evy Pospíšilovej (SFA) ohľadom aktivít v rámci projektu Green Screen a pripravovanej zelenej platformy bude nasledovať diskusia zameraná predovšetkým na ekologické spôsoby nakrúcania filmov vo svete a na Slovensku. Ako vieme znížiť svoj negatívny ekologický dopad? A prečo by nás ako filmárov a filmárky malo vôbec zaujímať životné prostredie?

Diskutovať budú producentky Radka Babincová a Simona Móciková z Bright Sight Pictures, ktoré pripravujú prvý ekologický film na Slovensku, a študent produkcie a green runner Roman Pivovarník.

Šálka čaju s Gindl-Tatárovou

Prof. Zuzana Gindl-Tatárová
– filmová dramaturgička a scenáristka, vysokoškolský pedagóg

Narodila sa 29. Septembra 1956 Bratislave. V roku 1980 absolvovala pražskú FAMU, Katedru filmovej atelevíznej scenáristiky a dramaturgie. Desať rokov pracovala ako scenáristka a dramaturgička hraných filmov Slovenskej filmovej tvorby na Kolibe, písala pre televíziu a rozhlas v Bratislave. Podieľala sa na výrobe dvanástich celovečerných filmov, spolupracovala s režisérmi Štefanom Uhrom, Jurajom Jakubiskom, Stanom Párnickým, Dušanom Trančíkom, Vladom Balcom a Martinom Šulíkom. V roku 1980 jej bola udelená výročná cena Českého literárneho fondu za tri školské scenáre.

V roku 1987 dostala Cenu za najlepší scenár na Festivale českých a slovenských filmov v Bratislave a Čestné uznanie za scenáristický debut na FFM Trutnov za film Šiesta veta (réžia Štefan Uher). V rokoch 1990 a 1991 získala Ceny Slovenského literárneho fondu za dramaturgiu filmov Správca skanzenu (r. Š. Uher), Sedím na konári a je mi dobre (r. J. Jakubisko), Let asfaltového holuba (r. V. Balco) a Neha (r. M. Šulík). V roku dostala 1988 výročnú prémiu Slovenského rozhlasu za najlepšiu hru pre deti a mládež (Iná skúsenosť).

Od februára 1990 pôsobí ako pedagóg scenáristiky, dramaturgie a filmovej analýzy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, v rokoch 1995-2010 ako prodekanka pre zahraničie. V rokoch 1991-1993 prednášala na Novinárskej fakulte Univerzity Komenského, na Katedre audiovizuálnych médií, školský rok 1993-1994 strávila na New York University, The Tisch School of the Arts. V rámci panelových diskusií Fakulty žurnalistiky prednášala aj na Columbia University v New Yorku. Od roku 2000 pôsobí ako externý pedagóg na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne, ČR. Od roku 1998 pravidelne prednáša v zahraničí.

Dlhoročná lektorka Filmových klubov, podieľala sa na príprave Fóra mladého filmu v rokoch 1986 – 1989. Koncom osemdesiatych rokov viedla kurzy amatérskeho filmu a Školu mladého filmového diváka pre učňovskú mládež. Spolupracovala na súťažiach amatérskeho filmu, ktoré organizuje Národné osvetové centrum. Členka celého radu domácich i medzinárodných porôt.

V rokoch 2002–2007 prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, zakladateľka národnej filmovej ceny Slnko v sieti. Niekoľko rokov pracovala ako expert európskeho programu MEDIA, od roku 2005 zástupkyňa SR v Rade Eurimages. Od roku 2004 členka medzinárodnej európskej exekutivy filmových škôl CILECT-Geect, od februára 2011 do 30. júna 2011 bola predsedníčka Rady AVF.

V roku 2001 jej v Slovenskom filmovom ústave vyšla kniha Holly-woodoo (filmové ilúzie podľa zaručených receptov), za ktorú dostala výročnú prémiu SLF v roku 2002. V roku 2004 prispela svojou štúdiou do publikácie britského vydavateľstva Wallflower Press The Cinema of Central Europe. V roku 2005 napísala učebný text Praktická dramaturgia, ktorý VŠMU v roku 2008 vydala v angličtine. V súčasnosti sa venuje dramaturgii, filmovej kritike a poviedkovej tvorbe.

Organizátor

Podujatie finančne podporil

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatiach s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.