Kontaktujte nás

Email:
ackofestival@gmail.com

Organizátor:
Filmová a televízna fakulta VŠMU
Svoradova 2
81301 Bratislava

Máte otázku ?

Organizátor

Podujatie finančne podporil

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatiach s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.