MALÁ POROTA

Anna Lazor

Anna Lazor sa narodila v roku 1998 v Kyjeve. Aktuálne študuje odbor Audiovizuálne štúdia na Vysokej škole múzických umení. Venuje sa prevažne filmovej publicistike. Pravidelne prispieva do mesačníku o filmovom dianí Film.sk a do časopisu Frame. Podieľala sa na predselekcií filmov pre Medzinárodnú súťaž hraných filmov na 27. Art Film Feste. Spolupracovala na tvorbe festivalového denníku Art Film Fest. Momentálne stážuje v Slovenskom filmovom ústave.

Dominika Dudisová

Momentálne je študentkou tretieho ročníka audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Už v minulosti sa podieľala na predselekcii filmov na Art Film Fest v Košiciach a festival študentských filmov Áčko. Stážovala v mediálnej spoločnosti Film Europe, spolupracovala na Medzinárodnom festivale filmových klubov Febiofest a pravidelne prispieva do časopisov ako kino.sk či Frame.

Peter “Šleso” Šlesár

Študent 3.ročníka audiovizuálnych štúdií venuje sa humoru a niekoľkým internetovým projektom Robí predselekciu niekoľkým z najprestížnejších filmových festivalov: ArtFilm Fest, Festival študentských filmov Áčko, Fest Anča, Medzinárodný filmový festival v Ríme.

Medzi jeho záujmy patrí aj niekoľko v súčastnosti exotických koníčkov ako dýchanie kyslíka, dlhý zdravý spánok a vyhýbanie sa depresiám, ktoré ponúka moderným spôsob žitia.

Organizátor

Podujatie finančne podporil

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatiach s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.