PAFF

PÁSMO č.1:

Šichta (12:53), r. Bohdan Zajčenko (ČR)
Tuck me in (1:00), r. Ignacio Rodó (ESP)
The Next Stop (13:30), r. Dominik György (SR)
Erodium Thunk (2:49), r. Winston Hacking (USA)
I Love You So Hard (4:20), r. Ross Butter (UK)
Man on a Mission (3:19), r. Filip Mašek (ČR)
Check Please (15:14), r. Daniel Sorochkin (ISR)

PÁSMO č.2:

Filmový festival (24:08), r. Jan Chramosta (ČR)
Death Metal (4:48), r. Chris McInroy (USA)
Salaš Helsinki (18:10), r. Karolína Brabcová a Filip Alex Svoboda (ČR)
Fetman II: Záhada novej jamy (5:49), Stoned Cocks (SR)

Organizátor

Podujatie finančne podporil

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatiach s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.