VEĽKÁ POROTA

Ramunas Greicius (Litva)

– kameraman, režisér hraných a dokumentárnych filmov, profesor na Lithuanian Academy of Music and Theatre. Greicius je taktiež absolventom kameramanskej tvorby na FAMU v Prahe a podieľal sa na svetových produkciách v USA, Litve, Veľkej Británií, Rusku, ale aj na Českej a Slovenskej pôde. Pracoval na filmoch ako Lietajúci Cyprian Márie Solčanskej, dokumente Golden Sixties Martina Šulíka a iných.

Jana Bébarová (CZ)

– venuje sa výuke dejín filmu a tendenciá v súčasnej kinematografii na Ateliéri audiovizuálnej tvorby na Fakulte multimediálnych komunikaicí na UTB v Zlíne. Externe vyučuje na Katedre filmových a divadelných študií na FFUP v Olomouci. Je umeleckou riaditeľkou REC FESTu – zlínskeho festivalu krátkých filmov, který je organizovaný študentmi z UTB. Okerm toho je šéfredaktorkou online filmového časopisu 25fps a spolupracuje s radou českých filmových festivalov ako Letná filmová škola v Uherskom Hradišti, Medzinárodný festival dokumentárnych filmov v Jihlave, či Kino na hranici v Těšíne. Jej vášňou je film noir, a preto stála pri zrode Noir Film Festivalu, ktorého je už 8 rokov dramaturgičkou.

Fedor Bartko (SR) 

– slovenský filmový a televízny dokumentarista, režisér, scenárista a kameraman.
– študoval na Strednej priemyselnej škole filmovej v Čimeliciach /Česká republika/ a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, odbor dramaturgia a réžia filmovej a televíznej dokumentárnej tvorby.
V rokoch 1963-1968 pracoval v Československom štátnom filme – Štúdiu krátkych filmov Bratislava. V rokoch 1969-1989 bol nútene mimo výkonu svojho povolania. Od roku 1989 pracoval na Ministerstve kultúry SR /1989-1991/, ako tlačový tajomník na Úrade Predsedníctva SAV /1991-1992/, vykonával funkciu podpredsedu Rady ČSFR pre rozhlasové a televízne vysielanie /1991-1992/ , Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie /1992-1994/, bol riaditeľom Evanjelického mediálneho programu /2000-2008/ a v slobodnom povolaní ako scenárista, režisér a kameraman.
Vytvoril desiatky dokumentárnych a publicistických filmov a relácií hlavne pre Slovenskú televíziu /teraz RTVS/ ale aj pre iné produkčné spoločnosti.

Ľubomír Štecko (SR)

– absolvoval v roku 1972 štúdium odboru filmovej a televíznej kamery na pražskej FAMU. Po škole pracoval v Spravodajskom a Krátkom filme v Slovenskej filmovej tvorbe Bratislava. Spočiatku ako kameraman, neskôr ako režisér dokumentárnych filmov. Od začiatku 90. rokov pôsobil v Slovenskej televízii v rôznych funkciách, ako redaktor, dramaturg, producent, vedúci tvorivej skupiny, hlavný dramaturg skupiny.
– jeho prevažne autorské dokumenty boli prezentované na filmových festivaloch a prehliadkach doma aj v zahraničí (Karlove Vary, Oberhausen, Lipsko, Nyon). V kinách bol uvedený jeho Stanislav Babinský – život je nekompromisný bumerang (1991).

Elena Flašková (SK)

– vyštudovala francúzštinu a nemčinu na FFUK
– je zároveň vysokoškolská pedagogička a prekladateľka z francúzskeho jazyka.
Od roku 1989 do roku 2017 vyučovala na VŠMU francúzsky jazyk a  bola vedúcou Katedry jazykov. Momentálne vyučuje francúzsku literatúru a vedie prekladateľský seminár na DF VŠMU. Je členkou Výboru LITA. Spolupracuje so slovenskými divadlami, s literárnymi a divadelnými časopismi, s rozhlasom a televíziou. Preložila vyše 50 scenárov francúzskych filmov. K závažným titulom divadelnej literatúry patria napr. hry v jej preklade: S. Beckett Čakanie na Godota, J.-P. Sartre S vylúčením verejnosti, V. Novarina Imaginárna opereta, List hercom, Louisovi de Funès, J. Genet Povrazolezec. Do francúzštiny preložila viaceré scenáre slovenských filmov, napr. Pokoj v duši Vladimíra Balka. Je nositeľkou francúzskeho štátneho vyznamenania Rytier umenia a literatúry.

Organizátor

Podujatie finančne podporil

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatiach s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.