V prípade otázok, pripomienok alebo návrhov nás neváhajte kontaktovať :

Erik KlimentVýkonný riaditeľ
Terézia Pupálová Finančná riaditeľka
Alexander KočnerProgramový riaditeľ
Viktor GubkaPR manažment
Martin Drgoň PR manažment
Magdaléna Neveďalová Produkcia
Zlata GolecováAnimácia
Vladimíra VrbiňákováGrafika
Nataša FindrováSocial media manažér
Maroš OlahZvuk

Organizátor

Podujatie finančne podporil

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatiach s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.