Náš tím

Diana Hanzelová

Výkonná riaditeľka

Jakub Matlovič

Finančný riaditeľ

Rafaela Radojčićová

Finančná riaditeľka

Ivana Horváthová

Programová manažérka

Alena Kapinajová

Programová manažérka

Marianna Vadovičová

Technická manažérka

Simona Michalíková

Marketing a PR