Prihlasovací formulár Áčko 2019

Informácie o filme

Synopsa * (maximálne 600 znakov)

Rok výroby *
20182019

Jazyk (V prípade, že film je v inom jazyku ako slovenskom, tak musí obsahovať slovenské titulky.)
slovenskýanglickýiné

Druh filmu *
hraný filmdokumentárny filmanimovaný filminé

Minutáž filmu *

Typ filmu *
magisterský/absolventský filmbakalársky filmškolské cvičenieiné

Štáb

Do jednotlivých profesií môžete prípadne vypísať viacero mien (napr. pri produkcii). V prípade osoby, ktorá v čase výroby filmu nebola študentom, uveďte "neštudent".

Prílohy

  1. Nahraj na:
  2. Ako friend's e-mail uveď: ackofestival@gmail.com
  3. Vlož hypertextový odkaz do políčka nižšie.

Screenshot alebo fotografia z filmu * (bude použitá v katalógu, vkladajte v PNG, JPG, alebo JPEG formáte)

Informácie o prihlasovateľovi

Prihlasovateľ * (V prípade, že prihlasovateľ je študent, tak čestne prehlasuje, že upovedomil výrobcu audiovizuálneho diela.)
školaštudent

Podmienky

  • Deadline - 30. 9. 2019
  • Filmy zaslané po uzávierke nebudú zaradené do súťažnej prehliadky.
  • Organizátori festivalu si vyhradzujú právo predselekcie prihlásených filmov zaradených do programu.
  • Organizátori festivalu nezodpovedajú za nesprávnosť vyplnených údajov (skontrolujte si ich pred odoslaním).

Spracovanie osobných údajov *