TÍM

Barbora Lehotská
VÝKONNÁ RIADITEĽKA
Victoria Gabašová
FINANČNÁ RIADITEĽKA
Saša Kolmanová
FINANČNÁ RIADITEĽKA
Alexandra Čuchorová
PROGRAMOVÁ MANAŽÉRKA KOORDINÁCIA
Tereza Holubová
PROGRAMOVÁ MANAŽÉRKA PRODUKCIA
Jennifer Töröková
PROGRAMOVÁ MANAŽÉRKA PRODUKCIA
Júlia Činčurová
MARKETING & PR
Ivana Zvaríková
MARKETING & PR
Diana Kačerjaková
TECHNICKÁ MANAŽÉRKA
Juraj Velický
SPRIEVODNÉ PODUJATIA & DIZAJN
Samuel V. Vacval
SPRIEVODNÉ PODUJATIA & DIZAJN
Jonáš Leščák
GUEST COORDINATOR