Email:
ackofestival@gmail.com

Organizátor:
FTF VŠMU
Svoradova 2
81301 Bratislava

Organizačný tím:
Silvia Malovcová
Tomáš Gič
Michaela Kaliská
Tereza Tokárová
Boris Dugas
Kristína Plančíková
Róbert Slimák
Patrícia Alex Pošová
Katarína Štefková
Michael Papcun