ŠTUDENTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL

19. – 22.10. 2022

IDENTITY AUDIOVÍZIE

ÁČKO 2022

Nosnou témou 26. ročníka festivalu študentských filmov Áčko budú “Identity Audiovízie.” Naším cieľom je počas festivalu odprezentovať nie len filmy začínajúcich tvorcov, ale aj všetky odvetvia audiovízie, v ktorých sa študenti po ukončení pôsobenia na FTF VŠMU môžu uplatniť, predstaviť ich odlišnosti a zaujímavosti. Program ponúkne súťažné a nesúťažné pásma študentských filmov, ale aj vernisáže, masterclassy, či diskusie s tvorcami rozmanitej audiovizuálnej kultúry a iné sprievodné akcie, ktoré zabezpečia aby počas 4 dní panovala na pôde školy príjemná, uvoľnená a tvorivá atmosféra.

Sledujte nás na socialnych sieťách!