Veľká porota

Mgr. Ladislav Halama PhD.

Po skončení štúdia pracoval v Slovenskej televízii, od roku 1982 začal nakrúcať samostatne. Pôsobil v redakcii Tvorby televíznych filmov, kde spolupracoval najmä na koprodukčných projektoch. V roku 1990 odišiel do súkromného sektora, založil jednu z prvých produkčných firiem na Slovensku – Ars Media sro. V nej so svojimi spoločníkmi realizoval viacero producentských projektov a tiež viacero vlastných filmových a televíznych projektov, v spolupráci s domácimi i zahraničnými subjektami. Od roku 1997 začal pôsobiť v ďalších dvoch produkčných spoločnostiach, ktoré sa venovali reklamnej a komerčnej produkcii, ale súbežne nakrúcal množstvo projektov – od celovečerných filmov, inscenácií až po reklamné, hudobné a zábavné televízne programy pre všetky celoplošné televízie pôsobiace na Slovensku. Po viac ako troch desaťročiach praxe začal pedagogickú činnosť na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM, kde získal titul PhD. Počas viac ako štyroch desaťročí nakrútil ako režisér desiatky televíznych a filmových hraných projektov, a takmer štyri tisíc televíznych relácií. Výber z filmových a televíznych projektov: seriál Domov, 1.-6., filmy Stávka s čertom, Hry na schovávačky, Tábor padlých žien, Zo života Dona Juana, Čierny mních, Handrigula, seriál Medzi nami, Ema B., Dubček a i.

Po skončení štúdia pracoval v Slovenskej televízii, od roku 1982 začal nakrúcať samostatne. Pôsobil v redakcii Tvorby televíznych filmov, kde spolupracoval najmä na koprodukčných projektoch. V roku 1990 odišiel do súkromného sektora, založil jednu z prvých produkčných firiem na Slovensku – Ars Media sro. V nej so svojimi spoločníkmi realizoval viacero producentských projektov a tiež viacero vlastných filmových a televíznych projektov, v spolupráci s domácimi i zahraničnými subjektami. Od roku 1997 začal pôsobiť v ďalších dvoch produkčných spoločnostiach, ktoré sa venovali reklamnej a komerčnej produkcii, ale súbežne nakrúcal množstvo projektov – od celovečerných filmov, inscenácií až po reklamné, hudobné a zábavné televízne programy pre všetky celoplošné televízie pôsobiace na Slovensku. Po viac ako troch desaťročiach praxe začal pedagogickú činnosť na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM, kde získal titul PhD. Počas viac ako štyroch desaťročí nakrútil ako režisér desiatky televíznych a filmových hraných projektov, a takmer štyri tisíc televíznych relácií. Výber z filmových a televíznych projektov: seriál Domov, 1.-6., filmy Stávka s čertom, Hry na schovávačky, Tábor padlých žien, Zo života Dona Juana, Čierny mních, Handrigula, seriál Medzi nami, Ema B., Dubček a i.

Natalia Christofoletti Berrenha

 Natalia Christofoletti Barrenha je filmová výskumníčka a programátorka špecializujúca sa na latinskoamerickú kinematografiu. Je držiteľkou doktorandského titulu v odbore multimédií na Univerzite v Campinas – UNICAMP (Brazília), kde viedla aj postdoktorandský výskum. Pôsobila ako hosťujúca vedecká pracovníčka na KU Leuven (Belgicko) a na Univerzite Komenského v Bratislave (SR), v súčasnosti pôsobí na VŠMU v Bratislave – VŠMU s podporou Národného štipendijného programu SR.

 Natalia Christofoletti Barrenha je filmová výskumníčka a programátorka špecializujúca sa na latinskoamerickú kinematografiu. Je držiteľkou doktorandského titulu v odbore multimédií na Univerzite v Campinas – UNICAMP (Brazília), kde viedla aj postdoktorandský výskum. Pôsobila ako hosťujúca vedecká pracovníčka na KU Leuven (Belgicko) a na Univerzite Komenského v Bratislave (SR), v súčasnosti pôsobí na VŠMU v Bratislave – VŠMU s podporou Národného štipendijného programu SR.

Peter Konečný

Obľúbený filmový kritik Peter Konečný je známy najmä ako šéfredaktor a zakladateľ slovenského filmového portálu Kinema.sk, ako moderátor rozhlasových relácií o filme, no najmä ako originálny popularizátor siedmeho umenia so širokým záberom od popkultúry, reklám až po filmovú klasiku. 

Obľúbený filmový kritik Peter Konečný je známy najmä ako šéfredaktor a zakladateľ slovenského filmového portálu Kinema.sk, ako moderátor rozhlasových relácií o filme, no najmä ako originálny popularizátor siedmeho umenia so širokým záberom od popkultúry, reklám až po filmovú klasiku. 

Mgr. Ivo Brachtl

 Scenárista, kameraman, režisér a pedagóg, člen SAPA. Po ukončení štúdia dokumentárnej tvorby na Filmové fakultě Akademie múzických umění v Prahe v roku 1988 nastúpil ako režisér do Spravodajského filmu, ktorý organizačne spadal pod Krátky film Slovenskej filmovej tvorby. V roku 1991 sa osamostatnil a doteraz je aktívny v rámci svojej produkčnej firmy. Realizované dokumentárne projekty boli uvedené v kinách a na televíznych obrazovkách na Slovensku i v zahraničí. V rokoch 1998 – 2003 pedagogicky pôsobil na VŠMU a v rokoch 1999 – 2006 na VŠVU v Bratislave. V rokoch 2016 – 2018 bol spoluautorom medzinárodných kombinovaných výstav s integrálnou súčasťou audiovizuálnych diel. V roku 2019 bol zvolený za podpredsedu Rady Audiovizuálneho fondu. Členom AVF bol do augusta 2020.

 Scenárista, kameraman, režisér a pedagóg, člen SAPA. Po ukončení štúdia dokumentárnej tvorby na Filmové fakultě Akademie múzických umění v Prahe v roku 1988 nastúpil ako režisér do Spravodajského filmu, ktorý organizačne spadal pod Krátky film Slovenskej filmovej tvorby. V roku 1991 sa osamostatnil a doteraz je aktívny v rámci svojej produkčnej firmy. Realizované dokumentárne projekty boli uvedené v kinách a na televíznych obrazovkách na Slovensku i v zahraničí. V rokoch 1998 – 2003 pedagogicky pôsobil na VŠMU a v rokoch 1999 – 2006 na VŠVU v Bratislave. V rokoch 2016 – 2018 bol spoluautorom medzinárodných kombinovaných výstav s integrálnou súčasťou audiovizuálnych diel. V roku 2019 bol zvolený za podpredsedu Rady Audiovizuálneho fondu. Členom AVF bol do augusta 2020.

Mgr. art. Róbert Karovič

Róbert Karovič absolvoval ateliér strihovej skladby na FTF VŠMU v roku 2004. Vo svojej profesii sa podieľal ako strihač na mnohých seriáloch na slovensku a v čechách ako sú: Kriminálka Andel, Mesto tieňov, Nesmrteľní (2010), Dr. Ludsky, Za sklom, 1890, Naši a mnoho ďalších. V rámci hranej tvorby strihal napríklad prvé dve poviedky z filmu Démoni (2007) a film Anjeli (2012). Taktiež spolupracoval na mnohých dokumentárnych filmoch. Strihal mnohé filmy Pavla Barabáša: Everest- najťažšia cesta (2020), Salto je král (2020), Svetozár Stračina (2019), Tieň Jaguára (2018), Vábenie výšok (2017) a ďalšie. Aktuálne pôsobí v Asociácií slovenských filmových strihačov. Je držiteľom mnohých ocenení. V roku 2017 získal Výročnú cenu ASFS za strih v televíznej audiovizuálnej tvorbe.

Róbert Karovič absolvoval ateliér strihovej skladby na FTF VŠMU v roku 2004. Vo svojej profesii sa podieľal ako strihač na mnohých seriáloch na slovensku a v čechách ako sú: Kriminálka Andel, Mesto tieňov, Nesmrteľní (2010), Dr. Ludsky, Za sklom, 1890, Naši a mnoho ďalších. V rámci hranej tvorby strihal napríklad prvé dve poviedky z filmu Démoni (2007) a film Anjeli (2012). Taktiež spolupracoval na mnohých dokumentárnych filmoch. Strihal mnohé filmy Pavla Barabáša: Everest- najťažšia cesta (2020), Salto je král (2020), Svetozár Stračina (2019), Tieň Jaguára (2018), Vábenie výšok (2017) a ďalšie. Aktuálne pôsobí v Asociácií slovenských filmových strihačov. Je držiteľom mnohých ocenení. V roku 2017 získal Výročnú cenu ASFS za strih v televíznej audiovizuálnej tvorbe.

Mgr. Katarína Farkašová

Po skončení štúdia Filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte VŠMU pracovala na Kolibe v hranej tvorbe, spolupracovala s režisérmi Solanom, Hollým, Trančíkom, Párnickým. Po konci Koliby viedla slovenskú pobočku Friedrich Nauman Stiftung a venovala sa rozvoju liberálnej politiky na Slovensku. Má stabilné miesto v societe mimovládnych organizácií a aj v medzinárodných organizáciách podporujúcich ochranu ľudských práv. Doštudovala rodovú problematiku, systemickú psychoanalýzu, supervíziu. Prednáša, publikuje, prekladá, tlmočí. Venuje sa filmom so spoločenskou tématikou: Zbohom súdruhovia, (dramaturgia slov. časti, Igric 2012), Ženy, na scénu!, Sklený strop, Program pre páchateľov násilia. V roku 2018 získala Igrica za dokument Švédi z osady.

Po skončení štúdia Filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte VŠMU pracovala na Kolibe v hranej tvorbe, spolupracovala s režisérmi Solanom, Hollým, Trančíkom, Párnickým. Po konci Koliby viedla slovenskú pobočku Friedrich Nauman Stiftung a venovala sa rozvoju liberálnej politiky na Slovensku. Má stabilné miesto v societe mimovládnych organizácií a aj v medzinárodných organizáciách podporujúcich ochranu ľudských práv. Doštudovala rodovú problematiku, systemickú psychoanalýzu, supervíziu. Prednáša, publikuje, prekladá, tlmočí. Venuje sa filmom so spoločenskou tématikou: Zbohom súdruhovia, (dramaturgia slov. časti, Igric 2012), Ženy, na scénu!, Sklený strop, Program pre páchateľov násilia. V roku 2018 získala Igrica za dokument Švédi z osady.