O FESTIVALE

Festival Áčko oslavuje 25 rokov. Štvrťstoročie existencie festivalu už dáva isté záruky a istotu, že ide o živú a tvorivú platformu, ktorá z nesmelých študentov robí ambicióznych filmových tvorcov. Za ten čas sa na podujatí vystriedalo množstvo študentov, významných domácich i zahraničných hostí, premietli sa stovky filmov z domova i zo sveta, ktoré si so záujmom pozrelo nespočetne veľa kritických i milosrdných divákov. Práve toto výročie si chceme uctiť takzvaným „Zlatým pásmom“, ktoré by mapovalo prierez víťazných filmov minulých 25 ročníkov.

Film je unikátne médium, schopné búrať hranice. A to nielen tie, ktoré sme otvárali po roku 1989. Aj po vyše 30-tich rokoch máme ešte veľa bariér a hraníc, ktoré musíme zbúrať. Sú to naše vlastné osobné, stereotypné, konvencionálne obmedzenia, ktoré vytvárajú často oveľa väčšie bariéry, s ktorými vedieme neustály boj. Každý po svojom, s individuálnym prístupom a rôznym výsledkom. Práve túto jeho výnimočnú schopnosť oceňujeme aj v súčasnosti. Zažívame bezprecedentnú situáciu, v ktorej sme boli nútení izolovať sa od okolitého sveta. Film je nástrojom, ktorým môžeme narušiť hranice determinované touto dobou. Nie telom, ale mysľou a dušou môžeme túžobne cestovať do krajín, ktoré sú momentálne fatálne vzdialené, priblížiť sa ľudským osudom, ktoré sú ešte skrytejšie než zvyčajne. Film je dnes ešte dôležitejší ako včera, je prostriedkom – našim osobným popretím hraníc. Bezhraničnosť znamená slobodu. Slobodu, po ktorej túžime. A film nám túto bezhraničonosť môže sprostredkovať.

Festivalová téma Bez hraníc nás vyzýva k spolupatričnosti. Pri vzniku filmu sa často stretávame so vzájomne obohacujúcou cezhraničnou spoluprácou. Vďaka koprodukcii so susednými krajinami už vznikol nie jeden zaujímavý projekt. Ambíciou festivalu je rozprúdiť diskusie a priniesť pútavé masterclassy filmových producentov s bohatými koprodukčnými skúsenosťami. Festival sprostredkuje osobné stretnutia s významnými európskými režisérmi svetového formátu. Ich rozsiahle skúsenosti s medzinárodnými spoluprácami nám otvoria hranice.

Aj v tomto jubilejnom ročníku o víťazoch súťažného pásma študentských filmov rozhodne etablovaná porota. Novinkou tohto ročníka bude okrem už spomínaného Zlatého pásma aj nesúťažná medzinárodná prehliadka filmov filmových škôl z celého sveta. Obľúbeným diváckym hlasovaním chceme zvýšiť interakciu aj mimo kinosál a rozpútať diskusie o dielach rovesníkov, filmárov zahraničných škôl, a tak inšpirovať našincov.

Inšpiratívnymi a pútavými workshopmi chceme osloviť aj potencionálnych budúcich filmových tvorcov. Rozšíriť povedomie o slovenskom filme aj medzi mladšími generáciami. Kvízom oživiť atmosféru a vtiahnuť návštevníkov priamo do bezhraničného sveta filmu. Koncertami a tzv. „chillout zónou“ spríjemniť návštevníkom pobyt na festivale, aby mali priestor pre rozhovory, oddych a zábavu medzi jednotlivými bodmi nabitého programu.

Festival Áčko si tentoraz dáva za cieľ prekročiť hranice v nás, medzi nami a posunúť naše poznanie. Film sa tu stáva médiom, katalyzátorom, rozbuškou.
Festival Áčko sa stane  kolbišťom našich autorských i diváckych vnútorných bojov s vlastnými predsudkami, strachmi, stereotypmi, zraneniami, výchovou. Je len na nás, autoroch, ako s touto zbraňou naložíme a či sa nám podarí posunúť hranice, zbúrať múry či ostnaté ploty nášho vnímania o pomyselný krok ďalej.