Festival Áčko
18-21.10.2023
27. ročník študentského filmu

Realita vo filme nám ponúka jedinečnú príležitosť skúmať a reflektovať na výzvy, s ktorými sa naša spoločnosť stretáva. Skutočnosť vo filme môže byť tvrdá, nepríjemná, ale aj oslobodzujúca a inšpiratívna. Tohtoročnou témou vás vyzývame, aby ste sa nezdržiavali na povrchu, ale aby ste prenikli do hĺbky a hľadali skutočnosť a autenticitu – realitu. 

Festival Áčko, ktorý sa ako jediný festival tohto zamerania na Slovensku snaží upriamiť pozornosť na študentskú tvorbu, 27. ročník patrí už k stáliciam na Slovenskom festivalom trhu. Svojim programom sa primárne zameriava na prezentáciu aktuálnej kinematografickej tvorby študentov nielen FTF VŠMU, ale aj iných vzdelávacích inštitúcii zameraných na filmové umenie a multimédiá. Zároveň otvára diskusiu medzi študentmi – začínajúcimi tvorcami a odborníkmi o aktuálnom stave a smerovaní filmovej tvorby. Áčko organizačne zabezpečuje festivalový štáb, ktorý tvoria študenti tretieho ročníka Katedry produkcie a distribúcie Filmovej a televíznej fakulty VŠMU.
Festival je zameraný na prezentáciu najnovších filmových diel a poskytuje príležitosť na spoznanie filmového priemyslu a jeho tvorcov. Festival Áčko však nezabúda ani na filmových nadšencov, záujemcov o štúdium na filmovej škole a širokú verejnosť so záujmom o filmovú kultúru. V neposlednom rade by sme študentskú filmovú tvorbu radi predstavili potenciálnym filmovým producentom a distributérom na Slovensku.

Hlavnou úlohou festivalu je inšpirovať, motivovať a podporovať mladých nádejných tvorcov vo vytváraní nových projektov. Prostredníctvom projekcií a následných diskusií im vytvárame priestor na vzájomnú konfrontáciu a nadviazanie spolupráce nielen v rámci SR aj v zahraničí. Zároveň sa im touto prehliadkou otvára brána k účasti na ďalších domácich a zahraničných festivaloch.