Áčko oslavuje jubilejný
25. ročník

Bezprecedentnú dobu, determinujúcu našu neslobodu, rozbíja téma festivalu BEZ HRANÍC. Búraním hraníc vytvárame nové spojenia. Otvorený priestor podnecuje vzájomnú inšpiráciu. Sloboda je umenie rešpektovať neexistujúce hranice. Film nás tejto krehkej zručnosti učí. Využite bezhraničnosť Áčka 2021 a poďte s nami prekročiť vlastné hranice.

TEŠÍME SA NA VÁS NA 25. ROČNÍKU

Festival Áčko ponúka rozsiahly priestor pre prezentáciu študentskej tvorby na Slovensku. Dominantou programu je súťažné pásmo krátkych filmov, o ktorých rozhoduje etablovaná porota. Nesúťažné pásmo s názvom V4, poukazuje na vzájomnú prepojenosť a spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky nielen pri filmovej tvorbe. Zlaté pásmo ponúka prierez toho najlepšieho za celú históriu Áčka.

Neodmysliteľnou súčasťou nášho festivalu je aj bohatý sprievodný program v podobe masterclassov, workshopov, koncertov a diskusií. Máte sa na čo tešiť!

Áčko sa každoročne odohráva na pôde Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave, kde sa prezentuje tvorba študentov filmových škôl nie len zo Slovenska. Festival sprevádzajú masterclassy s významnými osobnosťami svetovej kinematografie, diskusie, koncerty a workshopy nie len pre študentov.

Každoročne sem zavítajú stovky divákov – milovníci filmu, laická verejnosť, študenti, umelci a filmoví profesionáli. Čestnou prezidentkou 25. ročníka je poľská filmová režisérka a scenáristka Agnieszka Holland.