POROTA

Mgr. Ivo Brachtl

Scenárista, kameraman, režisér a pedagóg, člen SAPA Po ukončení štúdia dokumentárnej tvorby na Filmové fakultě Akademie múzických umění v Prahe v roku 1988 nastúpil ako režisér do Spravodajského filmu, ktorý organizačne spadal pod Krátky film Slovenskej filmovej tvorby. V roku 1991 sa osamostatnil a doteraz je aktívny v rámci svojej produkčnej firmy. Realizované dokumentárne projekty boli uvedené v kinách a na televíznych obrazovkách na Slovensku i v zahraničí. V rokoch 1998 – 2003 pedagogicky pôsobil na VŠMU a v rokoch 1999 – 2006 na VŠVU v Bratislave. V rokoch 2016 – 2018 bol spoluautorom medzinárodných kombinovaných výstav s integrálnou súčasťou audiovizuálnych diel. V roku 2019 bol zvolený za podpredsedu Rady Audiovizuálneho fondu. Členom rady AVF bol do augusta 2020.

Mgr. Denisa Jašová, PhD.

Na Katedru audiovizuálnych štúdií prišla v roku 2017 študovať magisterský stupeň, po absolvovaní bakalárskeho štúdia v odbore archívnictvo – filmová veda na Univerzite Palackého v Olomouci. Jej bádateľskou doménou je filmová história. Venuje sa práci s archívnymi prameňmi vo filmovom výskume, ktorý sa špecializuje na dejiny slovenského amatérskeho filmu. Je členkou pracovnej skupiny Amateur Media Cultures pod hlavičkou NECS, ktorej cieľom je združovať filmových historikov v oblasti amatérskeho filmu na celom svete s cieľom získavania a predávania si skúseností a tiež pracuje na inštitucionalizácii amatérskeho filmu na Slovensku. Okrem toho sa venuje dejinám talianskej kinematografie, učí sa taliančinu a svoje zručnosti v oblasti filmovej žurnalistiky sa snaží zlepšovať na rôznych workshopoch a letných školách pre filmových kritikov a žurnalistov po celej Európe. Príležitostne pracuje ako rešeršistka pre dokumentárne relácie, publikuje v domácich filmových periodikách a pravidelne píše aj pre filmový festival Cinematik v Piešťanoch.

Mgr.art. Tina Diosi

Tina Diosi je absolventkou Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Aktívne pôsobí ako režisérka, scenáristka, producentka a autorka televíznych programov. Je nositeľkou dvoch cien Igric Slovensko za scenár a réžiu. V posledných rokoch sa špecializuje na vývoj, realizáciu a producentskú supervíziu dokumentárnych filmov a cyklických televíznych sérií. Pod jej režisérskym vedením vyšlo niekoľko dokumentárnych snímkov ako Nový život (2017), Colnica: Výstrelky ropnej éry (2013, SR/ČR), Rozborka a Zborka (2012, SR/ČR), Malý zúrivý Robinson (2011, SR), Slovensko pre začiatočníkov (2008, SR), Mesto lietajúcich slov (2005, SR). Medzi jej posledné producentské počiny patrí aj 10 dielny hraný seriál Mami, kúp mi psa (2021, réžia: Bohdan Sláma).

Fedor Bartko

Slovenský filmový a televízny dokumentarista - režisér, scenárista a kameraman. Študoval na Strednej priemyselnej škole filmovej v Čimeliciach (Česká republika) a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, odbor dramaturgia a réžia filmovej a televíznej dokumentárnej tvorby. V rokoch 1963-1968 pracoval v Československom štátnom filme - Štúdiu krátkych filmov Bratislava. V rokoch 1969-1989 bol nútene mimo výkonu svojho povolania. Od roku 1989 pracoval na Ministerstve kultúry SR (1989-1991), ako tlačový tajomník na Úrade Predsedníctva SAV (1991-1992), vykonával funkciu podpredsedu Rady ČSFR pre rozhlasové a televízne vysielanie (1991-1992), Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (1992-1994), bol riaditeľom Evanjelického mediálneho programu (2000-2008) a v slobodnom povolaní ako scenárista, režisér a kameraman. Vytvoril desiatky dokumentárnych a publicistických filmov a relácií hlavne pre Slovenskú televíziu (teraz RTVS) ale aj pre iné produkčné spoločnosti.

Peter Konečný

Obľúbený filmový kritik Peter Konečný je známy najmä ako šéfredaktor a zakladateľ slovenského filmového portálu Kinema.sk, ako moderátor rozhlasových relácií o filme, no najmä ako originálny popularizátor siedmeho umenia so širokým záberom od popkultúry, reklám, až po filmovú klasiku.

Matej Beneš

Slovenský strihač, ktorý za svoju tvorbu získal viacero ocenení na Slovensku aj v Česku. Medzi jeho najvýznamnejšie spolupráce patria filmy Koza (réžia: Ivan Ostrochovský, 2015) a filmy režiséra Jonáša Karáska Kandidát (2013) a Amnestie (2019). Taktiež je členom Asociácie slovenských filmových strihačov.