ÁČKO

FESTIVAL
ŠTUDENTSKÝCH
FILMOV

O festivale

OZVENY ÁČKA 2017

O festivale ÁČKO


Festival Áčko, ktorý sa ako jediný festival tohto zamerania na Slovensku snaží upriamiť pozornosť na študentskú tvorbu, patrí už k stáliciam na Slovenskom festivalom trhu. Dôkazom je aj jeho už vyše 20-ročná existencia. Svojim programom sa primárne zameriava na prezentáciu aktuálnej kinematografickej tvorby študentov nielen FTF VŠMU, ale aj iných vzdelávacích inštitúcii zameraných na filmové umenie a multimédiá. Zároveň otvára diskusiu medzi študentmi - začínajúcimi tvorcami a odborníkmi o aktuálnom stave a smerovaní filmovej tvorby.


Primárnou cieľovou skupinou sú študenti a pedagógovia vysokých škôl zameraných na film a audiovíziu. Festival Áčko však nezabúda ani na filmových nadšencov, záujemcov o štúdium na filmovej škole a širokú verejnosť so záujmom o filmovú kultúru. V neposlednom rade by sme študentskú filmovú tvorbu radi predstavili potenciálnym filmovým producentom a distributérom na Slovensku.


Hlavnou úlohou festivalu je inšpirovať, motivovať a podporovať mladých nádejných tvorcov vo vytváraní nových projektov.Prostredníctvom projekcií a následných diskusií im vytvárame priestor na vzájomnú konfrontáciu a nadviazanie spolupráce nielen v rámci SR aj v zahraničí.Zároveň sa im touto prehliadkou otvára brána k účasti na ďalších domácich a zahraničných festivaloch.Na hranici reality a fikcie

V súčasnosti sa veľa hovorí o stieraní hraníc medzi dokumentárnym a hraným filmom. Napriek tomu, že sa táto problematika môže už zdať klišé, stále obsahuje veľkú mieru abstrakcie. Ponúka množstvo otázok. Čo to je realita? Môže byť jej umelecká reprezentácia objektívna? Čo je realizmus? Ako sa týka dokumentárneho, ako hraného rodu? Čo presahuje z jedného do druhého? A prečo? Prečo dnes, viac ako kedykoľvek predtým, filmoví tvorcovia aj diváci inklinujú k realistickému stvárneniu sveta? Mohli by sme ich položiť ďaleko viac. A pokladá ich samotná programová skladba 21. Áčka, ktorá reflektuje ústrednú tému festivalu. Je priam nemožné vyňať z nej experiment. Dokumentárny film na hranici konceptuálneho umenia, videoart, nenaratívna kinematografia, experiment s filmovou surovinou, audiovizuálne obsahy primárne určené pre galerijný priestor. Experimentálny film je prítomný aj v neamatérskej študentskej tvorbe. Kľúčovou nesúťažnou sekciou sú preto „Iné prístupy".
Organizátor
Spoluorganizátor
Podujatie finančne podporili
Hlavní partneri