ÁČKO

FESTIVAL
ŠTUDENTSKÝCH
FILMOV

SEKCIE

OZVENY ÁČKA 2017
Súťažná sekciamore_vert
Súťažná sekciaclose

Zoznam filmovSúťažná sekcia 21. ročníka festivalu Áčku prinesie celkovo dvadsať filmov. Pritom minimálne ďalším desiatim filmom účasť v tomto výbere ušla iba o chlp, čo značí o výnimočne vyrovnanej kvalite prihlásených filmov. Nepustiť výborný film do súťaže je ťažké, no na druhej strane je príjemné vedieť, že jeho miesto obsadil film ešte lepší. A práve o týchto „ešte lepších“ filmoch bude tento text a táto súťaž. Ako to už býva zvykom, počet hraných filmov je v súťaži najvyšší. Zatiaľ čo filmov patriacich do tzv. meliésovskej línie je jedenásť, lumiérovskú líniu reprezentuje sedem dokumentov. Charakter ostatných dvoch filmov dokonalo spadá pod hlavnú tému tohtoročného festivalu: Na hranici reality a fikcie.Medzi tvorcami hraných filmov sa nachádza veľa mien, ktoré sú už na účasť na našom festivale zvyknutí. Nechýba Daniel Blaško či Martina Buchelová, ktorých filmy Atlantída či Magic Moments zažili premiéru na svetoznámych festivaloch kategórie A. Okrem nich sa v hlavnej súťaži nachádzajú aj držitelia cien z minuloročnej edície - Boris Šlapeta (Padla tma) či Gregor Valentovič (China). Spolu s nimi sa v súťaži nachádza aj Kristína Leidenfrostová (Cesta späť), Daniel Kazankov (Fatality) a Mikuláš Krišpín Iždinský (Nájomník). Bakalársky projekt trojice študentov ateliéru vizuálnych štúdií Vladímira Mrkvicu, Viktora Božu a Martin Pikulíka s názvom Don’t Repeat zrežíroval Ondrej Hraška, druhý zastupca efektárov v súťaži je film Sušienku? Petra Trandžíka. Zatiaľ čo režiséri hraných filmov často krát stavili vo svojich filmoch na istotu, dokumentaristi vo viacerých prípadoch išli za hranicu rizika, do nejasných, neprebádaných území. V hlavnej súťaži tak uvidíte napríklad aj časozberný dokument Denisa, príbeh kamarátky Márie Brnušákovej či mockumentary Chlebíčky - český unikát Márie Pinčíkovej. Práve Mária Pinčíková má spomedzi ostatných ako jediná viacnásobnú účasť v súťaži, okrem spomenutého filmu sa do selekcie dostali taktiež jej filmy Mocní a De Luxe. Po minuloročnej cene LITA za najlepší dokumentárny film sa v súťaži ocitá opäť Veronika Kalužáková (Fotogróf). Minuloročných prvákov okrem Mikuláša Krišpína Iždinského zastupuje aj Kristýna Valocká a jej film Najkrajší kút. Dokumenty uzatvára Daniel Svoreň (Spomíname) a Lucia Kašová (43 rokov bratislavského metra).Spolu so snímkou Chlebíčky - český unikát stojí na pomedzí reality a fikcie aj film Romana Pivovarníka Ešer. Selekciu dopĺňa animák Barbory Bárkovej Kontrast a hudobný videoklip Yours v réžii minuloročného víťaza hlavnej ceny festivalu Áčko Pavla Čižmára. V skratke povedané: každý divák si nájde film podľa svojej chuti.Príjemné hľadanie praje,
Adam Straka,
predseda Malej poroty

Iné prístupymore_vert
Iné prístupyclose

Zoznam filmovNesúťažná sekcia Iné prístupy ponúka profil súčasného študentského experimentálneho filmu. Je zložená z troch pásiem, z ktorých každé má svojho kuratóra, zastupujúceho selektora za danú inštitúciu (VŠMU, FAMU, VŠVU): Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (Alexandra Gabrižová), Filmová a televízna fakulta Akadémie múzických umení v Prahe (Martin Blažíček), Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (Mária Štefančíková). Cieľom tejto sekcie je „zoom” na nonklasický prístup k filmu (alebo filmovej surovine), rozprávaniu, štylizácii. Dokumentárny film na pomedzí konceptuálneho umenia, strihovo-asociatívne, esejistické-nenaratívne filmy, videoart... Každý z kurátorov mal rovnaké zadanie: pripraviť autorskú selekciu študentských filmov inklinujúcich k experimentu (inému prístupu) s minimálnou retrospektívou. Matej Sotník
programový riaditeľ

NEW DREAMSmore_vert
NEW DREAMSclose

Zoznam filmovWhen I make a film, it begins with images and sounds in my mind, dreams, surreal situations, transcendental experiences, the images appear like on a TV screen in my mind. The years that I coach students at HKU, University of the Arts Utrecht, I see their personal stories flourish, their experiences and dreams have burst and formed.This process of exploring new horizons, exploring new dreams, researching new expectations, perspectives, contexts, experiences and views, all built on that one original thought, that one image or sound. This process I find most magical.All films in this program are graduation films, except for the opening film. This film Brother was made at an earlier stage during the study by Ravi Sandberg. I find all the movies of a remarkably high level. Every filmmaker has a beautiful own signature, sensitive, thoughtful, not afraid to experiment. The emotional transfer of the films is great, each in its own way. The last three films have found their way into the International Festival Circuit. Jelmer Wristers and Cassandra Offenberg received each a wildcard from the Dutch Film Fund for their films to make a new production. Such a wildcard is awarded once a year to a promising talent and outstanding graduation film in the genres fiction (Das) and Documentary (The Fairy Tale of Youth). These films are the winning films out of a selection of all graduation films of all film schools and academies in the Netherlands. There should have been a wildcard for experimental,essayistic film! The film Nature: All Rights Reserved by Sebas Mulder should have taken this wildcard. It is one of these films having its origin in an exceptional razor sharp look of the director in our ‘natural’ surrounding and man-made space.Bea de Visser

iShortsmore_vert
iShortsclose

Zoznam filmovVýběr studentských filmů uváděných v pásmech iShorts v uplynulém roce představí výjimečná díla ženských filmařek, včetně dvou titulů oceněných studentským Oscarem za loňský (Brenna Malloy - Rocket) a letošní rok (Marie Dvořáková - Kdo je kdo v mykologii). Pásmo doplňuje cenou BAFTA pro nejlepší britský krátký animovaný snímek ověnčený film Niny Gantz (Edmond) a zdařilý, v Cannes uvedený kraťas z Polska od Aleksandry  Terpińské (America). Petr Horák
zakladateľ iShorts

Iné Vízie SK 2016 more_vert
Iné Vízie SK 2016 close

Zoznam filmovVytvoriť priestor pre pravidelnú prezentáciu aktuálnej produkcie pohyblivých obrazov sa na Slovensku zatiaľ nedarí. O jej prieskum a zhodnotenie diel v súťaži sa pokúsil prvý a posledný ročník Medzinárodného festivalu experimentálnych filmov a digitálneho umenia v Bratislave, ktorý sa uskutočnil v roku 2012. Napriek nedostatku podpory (preferencie) tohto typu tvorby i zvedavého diváctva, rôzne kontinuity tvorby sú nádejné – minimálne troch autorov v tomto výbere (Cséfalvay, Nadzam, Mazúr) si pamätám už z bratislavského festivalu. Skepsu, nielen u mňa, tak pravidelne strieda zvedavosť a náhodné povzbudivé objavy.Prvá súťažná zostava „slovenských“ iných vízií predstavuje nástup skromnejší, možno prezieravejší („menej je viac“).V prvom pláne by mohol výsledný výber piatich prác fungovať ako úvodný call for moving image najmä pre nových/budúcich autorov – mnohí slovenskí autori študovali, študujú alebo pôsobia v Čechách, nacionálne rozlišovanie sa tým problematizuje, no identifikovanie slovenskej linky môže slúžiť predovšetkým na priame povzbudenie rôznych tvorivých centier v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici či Košiciach.Pri komponovaní tohto pásma som sa aj v tejto súvislosti zameriaval na rôznorodosť použitých žánrových a formálnych postupov – od lekcie ako „subjektívneho prednáškového formátu“, cez found footage koláž po sci-fi video operu. Súbor tvoria práce, ktoré charakterizuje napríklad poetickosť a meditatívnosť výpovede, návrat k fotogénii, rytmické prelínanie obrazu/verša, hľadanie obrazopísma, prípadne inscenovanosť a dôraz nasilu príbehov. Vyzdvihnem tu aj jednotlivé pozitívne autorské „zaťaženia vzdelaním“, inšpirácie diel v rozpätí od lyrozofa Jeana Epsteina, cez filozofa Gillesa Lipovetskeho, po tvorbu nášho ufonauta a Atlanťana Júliusa Kollera. Spolu s tým sa mi vyjavovala aj uhrančivosť subjektivity v jednotlivých „vizionárskych“ reprezentáciách krajín ľudskej tváre, mysle, pamäti, (ne)vedomia. Intenzitu vnútorného prežívania (druhej identity), drive (seba)poznania tu odkrýva imaginovanie osobnej Atlantis, inde putovanie na „poslednú“ planétu. Akú môže mať človek oporu vo svojom zmyslovom vnímaní, neustále meniacom sa presvedčení, o tom, čo skutočne dosiahol, nahliadol, poznal? Zvedavosť je nakoniec našou Achillovou pätou. Miesto večného poznania získava nové označenie: peklo. „Pokiaľ ide o šťastie, neexistuje pokrok.“ (Lipovetsky)Martin Kaňuch 

VAF New Talents 2017more_vert
VAF New Talents 2017close

Zoznam filmovProjekt VAF New Talents je určený na alternatívnu propagáciu najtalentovanejších mladých animátorov zo strednej a východnej Európy. Cieľom je medzinárodne prezentovať profesionálnemu publiku a širokej verejnosti   9 najlepších študentských animovaných filmov v danom roku.Výber filmov sa zameriava na mimoriadne talenty, ktorých práca sľubuje úspešnú budúcu kariéru. Projekt spočíva v prezentácii vybraných filmov na európskych festivaloch a zviditeľnení nových talentov.

Visegrad Film Forummore_vert
Visegrad Film Forumclose

Zoznam filmovZačiatky Visegrad Film Fora (VFF) sú späté práve s Áčkom, pod ktorým prvé 2 roky fungovalo. Ukázalo sa ale, že VFF potrebuje svoj vlastný priestor a tak to na FTF VŠMU žije filmom intenzívne dvakrát do roka! Výber toho najlepšieho, čo ponúkli premietania filmových škôl z celej Európy za posledných 6 rokov existencie VFF ponúka rumunský Black Squad, ktorý sa dostal do výberu “Short Corner” na festival v Cannes, maďarský nekonvenčný dokument Wartburg a poľský film Construktor, pohľad mladého režiséra, aké následky môže mať súčasný technologický rozvoj, ak sa človeku vymkne spod kontroly.

Víťazi Áčok 2011-2016more_vert
Víťazi Áčok 2011-2016close

Zoznam filmovPo 20. ročníkoch sme sa v rámci Áčka rozhodli pozrieť trošku do minulosti. V nesúťažnej sekcii  Víťazi Áčok vám chceme zrekapitulovať posledných 6 ročníkov Áčka, pripomenúť si ich víťazov a zamerať sa na posun, ktorým prešla študentská tvorba za posledné roky.Organizátor
Spoluorganizátor
Podujatie finančne podporili
Hlavní partneri