ÁČKO

FESTIVAL
ŠTUDENTSKÝCH
FILMOV

Registrácia filmov

OZVENY ÁČKA 2017

Registrácia filmov je ukončená. Ďakujeme všetkým, ktorí prihlásili svoje filmy do súťaže.

Organizátor
Spoluorganizátor
Podujatie finančne podporili
Hlavní partneri