ÁČKO

FESTIVAL
ŠTUDENTSKÝCH
FILMOV

SPRIEVODNÝ PROGRAM

OZVENY ÁČKA 2017

Masterclasses

Bea de Vissermore_vert
Bea de Visserclose

Festival Áčko bude mať tento rok aj zahraničných hostí. Jeden z masterclassov bude viesť Bea de Visser. Holandská režisérka, scenáristka, a taktiež výtvarná umelkyňa, ktorá sa okrem filmu venuje aj hudbe, dizajnu a maliarstvu. Na festivale budú mať diváci možnosť vidieť výber z jej niekoľkých krátkych nenaratívnych experimentálnych filmov a súčasťou festivalu bude aj workshop, ktorý bude sama viesť. Bea de Visser je umelkyňou vo viacerých smeroch a experiment vo filme je jej blízky, a tak veríme že sa jej workshop bude niesť v znamení tohtoročnej témy Áčka ‚na hranici reality a fikcie‘.

Bea sa okrem filmovej tvorby venuje aj hudbe, scenáristike,a taktiež prednáša na niekoľkých umelecky zameraných univerzitách. Vyštudovala maliarstvo a dizajn na akadémii výtvarných umení v Rotterdame a fotografické a digitálne média v Amsterdame. V súčastnosti sa okrem réžie experimentálnych filmov venuje aj filmovej kritike, produkcii a publikovaniu autorských článkov z oblasti filmu.

Umelecky stojí Bea za mnohými projektmi. V spolupráci s režisérkou Nicoline van Harskamp pracovala na filme Yours in Solidarity, ktorý mal premiéru v roku 2012 v Berlíne a následne sa v tom istom roku objavil aj na prehliadke filmov v Šanghaji v Číne. S režisérkou Nicoline van Harskamp taktiež spolupracovala ako výkonný producent aj na projekte Englishes.

Filmy Bei de Visser sa premietali na mnohých filmových festivaloch po celom svete. Diváci mali možnosť vidieť jej filmy na festivale Festival du Nouveau Cinema v Quebecu, na festivale krátkych filmov v Sao Paole v Brazílii, na medzinárodnom filmovom festivale v Štrasburgu, v Cannes a v ďaľších krajinách. Dokonca sa zúčastnila aj na slovenskom Art Film Feste v roku 2011 a na Medzinárodnom filmovom festivale v Bratislave v roku 2006. V roku 2005 bol jej film The second memory nominovaný v sekcii ‚Najlepšie európske dokumentárne filmy’ na festivale v New Yorku a v tom istom roku dostala na festivale v Kórei špeciálnu cenu poroty.

Vít Janečekmore_vert
Vít Janečekclose

Jedným z hostí tohtoročného festivalu Áčko bude Vít Janeček, ktorý bude viesť jeden z našich troch masterclassov. Na festivale budete mať taktiež možnosť vidieť kúsok z jeho tvorby.


Vít Janeček je český režisér, pedagóg, publicista a producent, absolvent FFUK a FAMU. V 90. rokoch sa venoval kurátorstvu (Roxy, Archa, historické retrospektívy na MFF Karlovy Vary), od roku 2002 pôsobil na FAMU, kde spoluzaložil a prvé roky aj viedol Centrum audiovizuálnych štúdií. V roku 2000 režíroval dokumentárny film Houba, kde sa formou filmovej eseje pokúsil vysvetliť prírodu, vedu a civilizáciu skrz štruktúru huby. V rokoch 2012-2015 viedol anglickú sekciu FAMU International, v roku 2014 so svojou ženou režisérkou a producentkou Zuzanou Piussi založil spoločnosť D1 film a od roku 2015 v nej vyvíjajú a produkujú prevažne dokumentárne projekty. Ako producent a koproducent v minulosti zastrešil niekoľko svojich vlastných filmov (napr. Dobrodružstvo Anny Barbory, Preteky ku dnu), v roku 2014 barmsko-český celovečerný hraný film Mnich, v rámci projektu Ministerstva zahraničných vecí a FaMU v Barme, ktory vedie od roku 2006.


Najnovším z jeho tvorby je dokumentárny film Selský rozum, ktorý mal premiéru v júny 2017 v Prahe, a ktorý režíroval spolu so Zuzanou Piussi. Dokument sa zaoberá skúmaním tém, ktorými žijú súčasní českí poľnohospodári. Úbytok chovu zvierat a jeho dôsledok na potravinársky priemysel, dôvody na konkrétne množstvá pestovaných plodín a podobné témy, ktoré vo výslednom strihu ústili k zameraniu sa na politické aktivity a dôsledky podnikania Andreja Babiša, majiteľa Agrofertu. Film taktiež využíva dlhodobé práce niekoľkých novinárov v tejto oblasti.

Martin Čihákmore_vert
Martin Čihákclose

Martin Čihák je hosťom, ktorý má svojou tvorbou veľmi blízko k tohtoročnej téme festivalu ‚Na hranici reality a fikcie‘. Na Áčku sa budete môcť zúčastniť jeho masterclassu a vidieť niekoľko filmov z jeho tvorby.


Martin Čihák vyštudoval učiteľstvo na matematicko-fyzikánej fakulte UK, neskôr strihovú skladbu na Filmovej a televíznej fakulte pražskej FAMU a nakoniec postgraduálne štúdium na katedre filmovej vedy FF UK, ktoré ukončil v roku 2004 obhajobou dizertačnej práce Skladbové postupy filmových avantgárd. V 80. rokoch natočil dve desiatky amatérskych filmov, s ktorými získal ocenenie doma aj v zahraničí (napr. Filmtage des religiosen Film- Friedberg, UNICA). V roku 1991 natočil vo vlastnej produkcii dokumentárny film z prostredia Bohnickej pychiatrickej liečebne Film o prostoru práci a čase. V rokoch 1991- 1994 sa spolu s Janem Daňhelem podieľal na svetopisnej trológii Neustadt, Naše zahrádka, Adam Kadmon. V roku 1993 bol asistentom réžie na filme Pevnost režisérky Drahomíry Vihanovej.


V neskorších rokoch pracoval externe pre ČT1. Ako strihač, kameraman a scénarista sa s režisérkou Alicou Růžičkovou podieľal na niekoľkých hodinových dokumentoch pre ČT 2 (cyklus Zblízka). V roku 2001 spolu taktiež dokončili 40-minútový filmový dokument EXPRMNTL KBH z prostredia českých experimentátorov žijúcich v Kodani. V roku 2002 zrealizoval pro nadáciu Člověk v tísni 20-minútový portrét rómskeho boxera Jana Baloga, nazývaný Palaestra. V tom čase taktiež natočil niekoľko hudobných filmových klipov pre vydavateľstvo Rachot a reklamné upútavky na festival etnickej hudby Respect.


Okrem svojej filmárskej práce sa takisto venuje aj pedagogickej činnosti na viacerých školách a jeho publikácie sa dajú nájsť v časopisoch Film a doba, Iluminace, Cinepur a Kinoikon. V roku 2001 spolupracoval na príprave slovenského zborníka Hladné oko, venovanému rakúskemu experimentálnemu filmu.


Martin Čihák pútavo analyzuje avantgardný film v jeho knihe Ponorná řeka kinematografie, ktorú vydal v roku 2013. Vo svojom spise didaktického charakteru reflektuje svoj dlhoročný záujem o nenaratívny film, viac než dvadsaťročnú skúsenosť nezávislého filmára a aj svoje predagogické pôsobenie.

Diskusie

Industry: panelová diskusia VŠMU a FAMUmore_vert
Industry: panelová diskusia VŠMU a FAMUclose

Vzhľadom na úspech koprodukčného študentského filmu Atlantída, 2003 a aktuálny trend častých korprodukcií medzi Slovenskom a Českom sme sa rozhodli uskutočniť industry panel o školskej produkcii vysokých škôl FTF VŠMU a FAMU. Neobídeme témy ako nastavenie knihy cvičení, zostavovanie štábov, financovanie, distribúcia a samozrejme vzájomná spolupráca. Diskusie sa zúčastnia 2 zástupcovia z každej školy, jeden zástupca vedenia a jeden študent v tomto zložení:Doc. Ing. Ján Oparty, ArtD. (1949), prodekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave, vedúci Katedry produkcie a distribúcie, pedagóg, režisér a producent. Majiteľ filmovej spoločnosti ALEF JO FILMSTUDIO, člen Slovenskej filmovej a televíznej akadémie. Režisér a scenárista viac ako 40 dokumentárnych a publicistických filmov. Filmové ceny: Ako režisér a scenárista dostal viac ako 20 ocenení na rôznych domácich i zahraničných festivaloch, napríklad: EKOFILM 1988 v Ostravě – Hlavní cena za film Historické štruktúry krajiny. Osobitná cena poroty ETNOFILM ČADCA (1994) za film Stanko Mužík. V roku 2004 Zvláštna cena poroty – ETNOFILM ČADCA za film Spomienka na Martina Slivku. Ako producent obdŕžal v roku 1999 GEMINI AWARDS CANADA za film Handel’s Last Chance z cyklu televíznych filmov Composers´ Specials. V decembri minulom roku mal premiéru jeho autorský dokumentárny film Skala útočišťa. V súčasnej dobe producentsky pripravuje dlhometrážny hraný film Mimochodom láska.Anna Rumanová (1987) pôvodne študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, momentálne je študentkou 2. ročníka magisterského štúdia v odbore Produkcia akudiovizuálnych diel na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Na škole aktuálne spolupracuje ako vedúca výroby na magisterských filmoch režisérov Michal Blaško, Barbora Sliepková a Marek Franko a v rámci mimoškolskej činnosti pôsobí ako stage manager a asistent réžie v Činohre SND.Tomáš Šimon (1985) od roku 2013 pôsobí na Akadémii múzických umení v Prahe ako vedúci výroby praktických cvičení študentov FAMU. Od mája 2017 vedie na FAMU koprodukčné filmy a od júla aj oddelenie výroby Studia FAMU. V roku 2013 ukončil bakalárske štúdium na katedre produkcie a aktuálne je čakateľom na štátne záverečné skúšky v magisterskom programe. Od roku 2016 spolupracuje so spoločnosťou Lonely Production, pod ktorou vyvíja a organizuje platformu Kinokabaret, scénické čítania doposiaľ nerealizovaných scenárov. Medzi rokmi 2006 - 2009 pracoval ako produkčný v centre dramatickej tvorby Českej televize.Jan Syruček (1993) je študentom druhého ročníka magisterského štúdia katedry produkcie na FAMU. Absolvoval odbor filmová a televízna tvorba na Strednej priemyslovej škole informačnej techniky Panská a neskôr ša venoval štúdiu na London Film Academy. Ako producent aktuálne dokončuje film Bo Hai s Dužanom Duongom, ide o žáner docu-fiction s tematikou vietnamskej komunity. Moderátor: Roman Pivovarník (riaditeľ festivalu Áčko, študent Produkcie audiovizuálnych diel na FTF VŠMU)

Diskusia: Na hranici reality a fikciemore_vert
Diskusia: Na hranici reality a fikcieclose

Diskusia o vývojových tendenciách realizmu a inklináciách k nemu sa zameria na diskurz realistickej a fikčnej reprezentácie v súčasnej svetovej kinematografii. Progres (estetický, technologický) mení audiovizuálnu krajinu, prináša nové formálne východiská, aktualizuje a problematizuje debatu o tom, kde končí realita a začína fikcia.Diskutovať budú:Doc. PhDr. Martin Ciel, Phd. (1963) je slovenský filmový teoretik a kritik. Vyštudoval filmovú vedu na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Po štúdiu pôsobil v Kabinete divadla a filmu Umenovedného ústavu SAV v Bratislave, neskôr v Slovenskom filmovom ústave ako vedúci oddelenia výskumu. Je pedagógom na FTF VŠMU, na Katedre audiovizuálnych štúdií. Absolvoval prednáškové cykly v New Yorku, Prahe, Amsterdame, Tel Avive a Minsku. Zaoberá sa semiotikou filmu a súčasnými filmovými teóriami aplikovateľnými na analýzu filmového diela.Teoretické štúdie publikoval v rôznych odborných časopisoch a v zborníkoch, aj v zahraničí. Hlavné knižné práce: Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007). Naposledy mu vyšla kniha FILM A POLITIKA Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939- 1989 (2017).Mgr. Art. Peter Kerekes ArtD. (1973) je slovenský dokumentarista, režisér a producent. Patrí k najvýznamnejším súčasným slovenským tvorcom. Vyštudoval réžiu na FTF VŠMU, kde pôsobí ako pedagóg v Ateliéri dokumentárnej tvorby. Debutoval filmom 66 sezón (2003), ktorý si aj sám produkoval. O rok neskôr nakrútil epizódu z medzinárodného projektu Cez hranice. Ako sa varia dejiny (2008) je jeho druhý dlhometrážny film. Získal Zvláštnu cenu poroty na MF dokumentárnych filmov Hot Docs Toronto. Kerekes bol slovenským zástupcom v projekte Producers on the Move na MFF Cannes 2009. Spolupodieľal sa na poviedkových snímkach Slovensko 2.0 (2014) a Zamatoví teroristi (2013). Je koproducentom filmu Daliborko (2017) Víta Klusáka. Pripravuje celovečernú snímku Cenzori, za ktorú získal na 52. MFF Karlovy Vary cenu work in progress.doc. Mgr. Vít Janeček (1970) je český režisér, publicista a producent. Absolvoval filmovú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej a dokument na FAMU. V 90. rokoch sa venoval kurátorstvu (Roxy, Archa, historické retrospektívy na MFF Karlovy Vary), neskôr pôsobil na FAMU, kde spoluzaložil a prvé roky viedol Centrum audiovizuálnych štúdií, neskôr takisto FAMU International. S manželkou, dokumentaristkou Zuzanou Piussi založil produkčnú spoločnosť D1film. Ako producent alebo koproducent v minulosti zastrešil niekoľko svojich filmov (napr. Dobrodružstvo Anny Barbory, Preteky ku dnu). Režíroval napríklad dokumentárny film Houba (2000), v ktorom sa formou filmovej eseje skrz štruktúry huby pokúsil vysvetliť prírodu, vedu a civilizáciu. Najnovším z jeho tvorby je dokumentárny film Sedliacky rozum (2017).Mgr. Kamil Fila (1980) je český filmový kritik a teoretik. Patrí k najdiskutovanejším filmovým kritikom v Česku aj na Slovensku. Ako redaktor pracoval v rôznych mainstremových, kultúrnych aj filmologických periodikách ako Respekt, Aktuálne.cz či Cinepur. V roku 2013 dostal novinársku cenu Křepelka v interpretácií diel Márie Poledňákovej, Jiřího Vějdelka a Avatara. Kritické texty a videorecenzie publikuje v súčasnosti na svojom webe s názvom Ještě větší kritik, než jsme doufali. Moderuje: Matej Sotník (programový riaditeľ Áčka, študent Audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU, filmový publicista)

Workshopy

Ruchový workshop - RTVSmore_vert
Ruchový workshop - RTVSclose

Tento workshop nám priblíži ako sa vytvárajú rôzne ruchy (zvuky do filmov), pomocou rozličných predmetov. Predvedú nám to ruchári, ktorí ako prví začali pracovať v ruchovom štúdiu na Slovensku. Na tomto workshope si môžete pozrieť nielen ich trpezlivú prácu, ale si aj vyskúšať, aké je to vytvárať ruchy pomocou rôznych predmetov. Pozor, tento workshop je obmedzený na 16 účastníkov.

ASK workshop svieteniamore_vert
ASK workshop svietenia – štylizácia vs. realizmusclose

Workshop je zameraný na mieru štylizácie v kameramanskej práci so svetlom. Kde je vizuálna hranica medzi realizmom a štylizáciou? Ďalej priblíži vplyv farby na žánrovosť a použitie farebného symbolizmu. To všetko v praxi prispôsobené konkrétnej lokácii s využitím primárne LED technológie.

Afterparties

Otváracia afterparty v školemore_vert
Otváracia afterparty v školeclose

18.10.2017


Začíname v škole ako každý rok. Vychutnáme si Soul, Punk, Rocknroll, Psychedelic, Disco, Funk, Stoner. Bude to hudobno-opiový zážitok naservírovaný hlučným vinylovým orchestrom. Dirigovať ho budú Moučka a Iždo.

Afterparty v Bukowskommore_vert
Afterparty v Bukowskomclose

19.10.2017


Hlavným headlinerom večera je mladá bratislavská kapela Tolstoys, ktorá nám zahrá zrelo znejúci dream pop s prvkami akustickej hudby aj elektroniky. Neskôr nám rozprúdia telá Bj Piggo a Fvlcrvm, pri ktorých sedieť určite nebudete. Tešíme sa na Vás v Bukowskom. Čo sa týka vstupu je voľný, takže žiadne státie v rade nebude.

Hochspannung! x BassTransmission: Ploy (Hessle Audio/UK)more_vert
Hochspannung! x BassTransmission: Ploy (Hessle Audio/UK)close

Neodmysliteľnou súčasťou Áčka sú aj obľúbené afterparties. Sme veľmi radi, že tento rok máme možnosť spolupracovať s Hochspannung! a BassTransmission pri organizovaní piatkovej afterparty vo

FUGE, ktorá bude jednoznačne stáť za to! Hochspannung! je séria nočných párty v Bratislave, ktorá je výnimočná svojou produkciou aj vizuálnou prezentáciou. Na jej začiatku v roku 2008 stáli traja hudobní nadšenci a v súčasnosti sa o sériu stará DJ-ské duo Bad Mojo + Michael Priest, čiže Juraj Mojík a Michal Stolárik.

Ployovu tvorbu charakterizujú prepracované rytmické štruktúry a krehká, no zato úderná hudba pre tanečný parket - introvertné techno. Tento skúsený DJ – v minulosti vystupujúci aj pod pseudonymom Samuel – je častým hosťom na Rinse_FM, NTS či Radar Radio.Na afterparty vystúpia:

Ploy / Hessle Audio, Timedance, UK
Bad Mojo / Hochspannung!
Michael Priest / Hochspannung!
CLV / BassTransmission

Záverečná afterparty v školemore_vert
Záverečná afterparty v školeclose

21.10.2017


Po záverečnom ceremoniáli neodchádzajte! Prečo? Pretože sme pre všetkých pripravili okrem skvelého cateringu a vína aj záverečnú afterparty v našej škole, kde nám bude hrať Dano Horňák, ktorý nás prevedie hudbou od starých klasík až k súčasnému undergroundu.
Organizátor
Spoluorganizátor
Podujatie finančne podporili
Hlavní partneri