ÁČKO

FESTIVAL
ŠTUDENTSKÝCH
FILMOV

18.-21.10.2017
FTF VŠMU

NA HRANICI
REALITY A FIKCIE


REGISTRÁCIA FILMOV
Organizátor
Festival finančne podporili
Hlavní partneri