ÁČKO

FESTIVAL
ŠTUDENTSKÝCH
FILMOV

18.-21.10.2017
FTF VŠMU

NA HRANICI
REALITY A FIKCIE

REGISTRÁCIA FILMOV JE UKONČENÁ
Organizátor
Spoluorganizátor
Podujatie finančne podporili
Hlavní partneri