REALITA

Scorsese povedal, že film umiera.

Je to skutočne tak?

Reči o tom, že film umiera, sa už vyskytujú niekoľko desaťročí a môžu byť spojené s technologickými zmenami a zmenami v kultúrnych trendoch. Aj keď niektoré z týchto zmien môžu vyzerať ako ohrozenie tradičného filmového priemyslu, film ako umelecká forma si stále udržuje svoje miesto v spoločnosti.

Počas toho, ako predaj lístkov do kina klesol a online streamovacie platformy sa stávajú dominantou, sa zmenil aj spôsob, akým konzumujeme filmy, televíziu a vizuálne médiá. Či už ide o tradičný spôsob distribúcie, ako sú kiná alebo nové spôsoby konzumácie filmov na digitálnych platformách, film si stále udržuje svoju kreativitu a invenčnosť. Preto môžeme povedať, že film ako umenie stále existuje a nevyhnutne nemusí umierať, ale skôr sa mení a prispôsobuje novým okolnostiam.

Je pravda, že moderné technológie, ako sú streamingové služby a digitálne distribučné platformy, znamenajú veľkú zmenu v tom, ako diváci konzumujú filmy a seriály. Niektorí tvorcovia filmov sa obávajú, že nové technológie môžu byť zodpovedné za postupný úpadok kultúry kinematografie a zvyšovanie obľúbenosti televíznych seriálov a online videí.

Realita vo filme sa líši od reality v skutočnom živote a diváci by si mali byť pri sledovaní filmov vždy vedomí toho, že ide o fikciu. Alternatívna realita vo filme sa zvyčajne týka scenárov, ktoré sa odohrávajú v alternatívnej verzii sveta, ktorá sa líši od reality, akú poznáme. V alternatívnej realite môžu byť zmenené historické udalosti, alebo môžu byť vytvorené úplne nové fiktívne svety. Táto koncepcia môže poskytnúť tvorcom filmov veľa priestoru pre kreativitu a inováciu. Alternatívna realita vo filme môže byť použitá na to, aby diváci videli svet z úplne iného pohľadu, čím sa dá nadviazať na rôzne témy a otázky, ktoré sa týkajú nášho vlastného sveta a spoločnosti.
Filmoví tvorcovia môžu používať rôzne techniky a prvky, aby vytvorili vizuálne účinné a zaujímavé filmy, ktoré však nemusia byť úplne verné skutočnosti.

Napríklad, filmy môžu zobrazovať fantastické bytosti, udalosti a miesta, ktoré neexistujú v skutočnosti. Ďalším príkladom môžu byť filmy, ktoré sú založené na skutočných udalostiach alebo príbehoch, ktoré však môžu byť zjednodušené alebo upravené pre filmové publikum.
No vskutku je ozaj ťažké definovať to čo je reálne, virtuálne a alternatívne tak, aby to uspokojilo každého jedinca. Tak ako nie je možné popísať realitu, nie je to možno ani s ďalšími alternatívami. Nevieme popísať súcno, či naše vnímanie a realitu.

Scorsese možno povedal, že film umiera, ale pravdepodobne myslel tým to, že je v poriadku si niekedy zájsť do zábavného parku plného pútavých atrakcií. Niektorí zas preferujú návštevu múzea, no všetky možnosti sú správne. Oba smery sú produktom špecifického svetonázoru a kultúrneho prostredia.

Rozhodneme sa posunúť umenie, ktoré milujeme alebo zachováme tradičné kurátorstvo kinematografie, za účelom zachovania histórie a kultúry? Avšak, treba si uvedomiť, že filmový priemysel sa neustále mení a prispôsobuje novým trendom. To znamená, že aj keď sa okolnosti v tomto priemysle rýchlo menia, filmoví tvorcovia stále dokážu vytvárať kvalitné filmy.