MASTERCLASS

Krzysztof Zanussi

Na festival príde uviesť svoj masterclass na tému „Môžu byť sny skutočnosť“ poľský filmový režisér Krzysztof Zanussi. Jeho diela získali ocenenia na prestížnych festivaloch v Benátkach, Berlíne, Cannes. Zanussi je tiež členom Európskej filmovej akadémie, ako aj pápežskej komisie pre kultúru vo Vatikáne a prezidentom FERA (Európska federácia audiovizuálnych tvorcov). Krzysztof Zanussi je uznávaný ako v amatérskej, tak profesionálnej filmárskej komunite.

Dan Geva – Ethics Lab 

Vyštudoval na Sam Spiefel Film School v roku 1994 s čestným uznaním. Jeho debutom bol film “Jerusalem; Rhythms of a Distant City” (1993), ktorý vyhral cenu The Volgin a množstvo medzinárodných ocenení. Odvtedy vytvoril cez 25 dlhometrážnych dokumentárnych filmov, ktoré boli úspešné na mnohých festivaloch. Za spomenutie stoja Peace of the Brave (1998), What I saw in Hebron (1999), Routine (2000), The Key(2001), Fall (2003), Think Popcorn (2004) a Noise 2012. Jeho film Description of a Memory, ktorý bol poctou Chrisovi Markerovi a jeho filmu Description of a Struggle (1960), bol vybraný ako jeden z najlepších dokumentárnych filmov

Federico Cesca

 Režisér, scénarista a producent, no predovšetkým je známy ako kameraman (DOP). Pochádza z Buenos Aires v Argentíne. Študoval architektúru na čílskej univerzite Pontificia Universidad Católica de Chile, kde získal bakalársky titul. Neskôr v roku 2013 získal titul Mgr. Art na NYU. V súčasnosti žije Federico so svojou ženou a dcérou v Bratislave a New Yorku. Je držiteľom 2014 ARRI-CSC Volker Bahnemann Award za Kameru. Medzi jeho projekty patria: YOMEDDINE (Cannes Film Festival, 2018), THE WEEK OF (Netflix, 2018) PATTI CAKE$ (Sundance Film Festival, Cannes Film Festival, 2018), ROXANNE ROXANNE (Sundance Film Festival, 2017), CRONIES (Sundance Film Festival, 2015) a jeho najnovší seriálový projekt TALES OF THE CITY (Netflix, 2019).

masterclass: from concept to execution
(od konceptu po nakrúcanie)

Sloboda, je v mojich očiach úzko spätá s pravdou. A pravda vo filme nie je ako veda, nedá sa jasne definovať . Ako sa správne pripraviť, aby sme mohli mať na nakrúcaní čo najviac slobody a priestoru na nápady? Aké kompromisy musíme vedieť na sete urobiť? Verím, že dosiahnutie pravdy sa priamo viaže na tieto veci. -Fede Cesc

Od konceptu po nakrúcanie masterclass v spolupráci ASK

ASK Masterclass je cyklus vzdelávacích seminárov pre študentov, absolventov filmových škôl a odbornú verejnosť, kde prednášajú profesionálni kameramani z domova a zo sveta svoj špecifický prístup ku kameramanskému umeniu. Pri kameramanskej tvorbe je veľmi dôležité sledovať najnovšie trendy v technológiách a zároveň vnímať aktuálne zmeny v poetike filmového jazyka. Práve ASK Masterclass umožní účastníkom rozšíriť si vedomosti o informácie, ktoré sa nevyučujú na škole a budú mať priestor aplikovať ich priamo na mieste pod dohľadom profesionálov z danej sféry. ASK združuje vyše 50 riadnych a čestných členov všetkých generácií kameramanov zo SR aj zahraničia. Od debutantov až po najstarších kameramanov, ktorí boli a sú zásadným vkladom do československej či slovenskej kinematografie. ASK organizuje pre svojich členov ale i odbornú verejnosť podujatia, ktoré zviditeľňujú kameramanskú profesiu. ASK je organizátorom už 9. ročníka tvorivej súťaže Kamera 2019, organizuje ASK Industry day a ASK Masterclassy

Organizátor

Podujatie finančne podporil

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatiach s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.