Á WARD

Pásmo 1

Keď nejde o život, ide o hovno
Predávkovanie
Voda
Jemná cesta
Len sa prizeraj

Pásmo 2

4 dni po Vianociach
Trust me
Genius loci
Odmena
Nežná

Pásmo 3

Malá trilógia o jalovej ľúbosti
Nemoloko
B.O.P
Hľadám stopu slona
Sekunda
Kid

Pásmo 4

Obzri sa v hneve
Neptún
Vzletná konverzácia v hodine dvanástej
Heartless Job
Neistota
Cez okno

Organizátor

Podujatie finančne podporil

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatiach s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.